گالری
Category

By In گالری

شهر باستانی مزارشریف

امتیاز تصویر: منصور ابراهیمی _ محصل دیپارتمنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه

Read more

By In گالری

!وطن زیبای من

امتیاز تصاویر: شبیر صافی_ محصل دیپارتمنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه

مکان: ولایت پنجشیر

Read more

By In گالری

چهره های صادق و زحمت کش وطنم

امتیاز تصویر: الیاس محمدی_محصل دیپارتمنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه

.

Read more