Author

By In Uncategorized

!بیاید باهم مهربان باشیم

نویسنده: جمیل عزیزی – محصل انجنیری سیول

محبت کردن و کمک به دیگران همواره راه خوبی است برای اینکه روحیه خود را تقویت کرده و حال بهتری را تجربه کنیم. مهربانی به دیگران باعث بهبود روابط ما می‌شود. انسان هر قدر هم که بزرگ باشد، چه از نظر سن و یا مقام، باز هم از تنهائى گریزان است، احتیاج به دوست صمیمى و یک‌رنگ دارد. دوست دارد علاقه خود را براى کسى که نسبت به وى علاقمند است صرف کند، بشرط آنکه طرف او واقعا به وى علاقمند باشد. همه‌ی ما هر روز فرصت های زیادی برای محبت کردن و هدیه دادن عشق و محبت درونی مان به دیگران، مخصوصا نزدیکان و عزیزانمان داریم. پس بیاید تا باهم مهربان و دوست باشیم.

Read more