Author

By In مقاله ها

باورهای قدرتمند

نویسنده: احمدشاه غفاری _ محصل دیپارتمنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه

من توانایی انجام هر کاری را دارم: همیشه با خود این جمله ای بالا را بگویید و باور داشته باشید که به بهترین جایگاه در دنیا خواهید رسید. این باور به شما انرژی مثبت داده و شما را کمک می‌کند تا در شروع هر کاری، با روحیه قوی وارد عمل شده و در نهایت به موفقیت، کار را به اتمام برسانید

من لایق زندگی بهتر از این هستم: اگر شما همیشه با خود این جمله را تکرار کنید، حتما به بهترین جاهای زندگی خواهید رسید. مثل: شغل بهتر،‌ سلامت بیشتر، آرامش و موفقیت بیشتر

هیچ گاهی برای خوب شدن دیر نیست: اصلاً مهم نیست که شما چند سال دارید، یا  اهمیتی ندارد که شما در گذشته چقدر فرصت‌های طلایی را نادیده گرفته اید، مهم نیست که چه شرایطی داشته اید و حالا کجا قرار دارید. شما باید این را قبول کنید که هرگز برای شروع دوباره دیر نیست، اما اگر شروع نکنید شاید بسیار دیر شود

قانون اصلاح نگرش: اگر شما یک انسان بدبین و کینه دل هستید، جای تشویش نیست می‌توانید که طرز دید خود را تغییر داده و همیشه مثبت اندیش باشید. برای خود و دیگران برچسب‌های مثبت بزنید تا که قلبی عاری از کینه داشته باشید

قانون آگاهی: باید علم بیاموزید تا از خود، خدای خود، جهانی که در آن زندگی می‌کنید و سایر امور، آگاهی داشته باشید. نا گفته نماند که امروز فردی قدرتمند است که علم و دانش داشته باشد

قانون رها کردن گذشته: باید از فکر کردن در مورد گذشته بد، خود را رها کنید چون اگر با این افکار درگیر شوید به مانند همان جوی از گل است که تا زانو در آن غرق شده اید و راهی نجاتی ندارید، جز مرگ

هر فردی از جایی شروع کرده است: هر انسان موفق از نقطه‌ای صفر شروع کرده است و خود را به قله‌های بلند موفقیت رسانیده است. اگر شروع نکنید شما هیچ گاهی به موفقیت رسیده نمی‌توانید. شما باید به مثل آب دریا همیشه در حرکت باشید، نه مثلی آب ایستاده که به مرور زمان گندیده می‌شود

شکست موقتی است: شکست انسان را به موفقیت نزدیک تر می‌سازد. شکست پُلی است که انسان را از غرق شدن در دریای ناامیدی نجات می‌دهد. پس باید شکست‌ها را معلم خویش قرار داده و از آن پند گرفت، تا دیگر مرتکب اشتباهی در زندگی نشوید

اشتباه یعنی فرصتی برای آموختن: اگر بارها اشتباه کردید به این فکر نباشید که شما فرد ناکامی در این دنیا هستید، بلکه با هر بار اشتباه کردن شما تجربه‌ای جدیدی حاصل نموده اید. این اشتباهات (تجربه) باعث پیشرفت و  کامیابی در تمام عرصه‌های  زندگی شما می‌شود

Read more

By In مقاله ها

شش مانع سخنرانی

نویسنده: احمدشاه غفاری ­– محصل دیپارتمنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه

اول- ترس قبل از سخنرانی: سخنران قبل از رفتن به روی صحنه موضوع جالب داشته، ظاهر مناسب، آماده گی کامل و از اعتماد به نفس بالایی برخوردار باشد. اگر ظاهر آراسته نداشته باشد خود را از حضار کم حس می‌کند و حرف های در ذهنش خطور می‌کند که باعث ضعیفی اعتماد به نفس اش می‌شود. اگر ترس از خراب ارایه کردن دارد، باید قبل از ارایه چند مرتبه در خانه و در پیش روی آیینه تمرین نماید. قبل از شروع سخنرانی، خود را به محیط آنجا آشنا سازد و با مخاطبان اش به نحوی ارتباط برقرار کند تا خود را از آنها و آنها را از خود بیگانه حس ننماید. وقتی که این نکات را مدنظر گیرد یک سخنرانی عالی می‌داشته باشد.

دوم- ترس در شروع سخنرانی: سخنران باید در ابتدا همه مخاطبان اش را بشناسد که در کدام درجه ای تحصیلی قرار دارند. اگر قشر بی سواد جامعه را تشکیل می‌‍‌‌دهند، باید از ادبیات عام فهم استفاده نماید. اگر از قشر باسواد جامعه اند، با ادبیات خودشان صحبت نماید. در جریان سخنرانی به همه جا نگاه کند (به سوی مخاطبان، به چیزی که در جریان سخنرانی به آن اشاره می‌کند و…) و به حرف‌های درون خود گوش دهد و برای خود بگوید که همه این جا آمده اند تا پیامی من را بشنوند و به آن عمل کند.  سپس بگوید که همه انسان‌ها هستند و ترسی در درونم من را آزار نمی دهد.

سوم-  استرس و یا فشار روانی: استرس یک هورمون است؛‌ زمانی ترشح می‌شود که روی ما فشار از هر لحاظ باشد (زمان سخنرانی، شروع سخنرانی، بدنه سخنرانی، و ختم آن). راه حل ساده‌ای نیز وجود دارد که این استرس را تا اندازه ای کم می‌نماید و آن مدیریت زمان است. اگر در سخنرانی مدیریت زمان داشته باشیم هیچ گاه به این گونه مشکل روبرو نمی‌شویم.

چهارم- مکان مناسب قرار گرفتن سخنران: سخنران باید در مکانی قرار گیرد که همه به آسانی وی را دیده بتوانند و از حرکات بدن و طرز سخنوری اش استفاده نمایند. نه در مکانی نامعلوم که تنها صدایش شنیده شود ولی خودش دیده نشود ویا عده ای او را ببینند و عده ای دیده نتوانند.

پنجم- حضور شنونده گان نامطلوب: اگر در جریان سخنرانی اشخاصی می‌خواهند که این جمع را از هم متفرق نمایند، در این جا سخنران نباید دست و پاچه شود، نباید عزت نفس اش را از دست دهد، قهر نشود، با لحن تند سخنرانی ننماید. نباید آنها را از محل سخنرانی خارج کند. کوشش کند تا با سخنان عالی اش آنها را سرکوب منطقی نماید.

سخن سنجیده گو تا دوست را دشمن نگردانی                                ز حرف بی مروت آشنا بیگانه می‌گردد

ششم- حرکات اضافی: حرکات در سخنرانی ۵۵ درصد نقش دارد. اگر سخنران حرکاتی را از خود تبارز می‌دهد و با مطالب آن همخوانی ندارد پس سخنران ماهری نیست. راه حل آن در همخوانی بودن زبان با حرکات دست و بدن است. اگر سخنی سنجیده و حرکات سنجیده تبارز دهد مردم می‌گویند: «به راستی می‌داند در مورد چی سخن بگوید و چی عکس العمل نشان دهد».

Read more