By In مقاله ها

باورهای قدرتمند

نویسنده: احمدشاه غفاری _ محصل دیپارتمنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه

من توانایی انجام هر کاری را دارم: همیشه با خود این جمله ای بالا را بگویید و باور داشته باشید که به بهترین جایگاه در دنیا خواهید رسید. این باور به شما انرژی مثبت داده و شما را کمک می‌کند تا در شروع هر کاری، با روحیه قوی وارد عمل شده و در نهایت به موفقیت، کار را به اتمام برسانید

من لایق زندگی بهتر از این هستم: اگر شما همیشه با خود این جمله را تکرار کنید، حتما به بهترین جاهای زندگی خواهید رسید. مثل: شغل بهتر،‌ سلامت بیشتر، آرامش و موفقیت بیشتر

هیچ گاهی برای خوب شدن دیر نیست: اصلاً مهم نیست که شما چند سال دارید، یا  اهمیتی ندارد که شما در گذشته چقدر فرصت‌های طلایی را نادیده گرفته اید، مهم نیست که چه شرایطی داشته اید و حالا کجا قرار دارید. شما باید این را قبول کنید که هرگز برای شروع دوباره دیر نیست، اما اگر شروع نکنید شاید بسیار دیر شود

قانون اصلاح نگرش: اگر شما یک انسان بدبین و کینه دل هستید، جای تشویش نیست می‌توانید که طرز دید خود را تغییر داده و همیشه مثبت اندیش باشید. برای خود و دیگران برچسب‌های مثبت بزنید تا که قلبی عاری از کینه داشته باشید

قانون آگاهی: باید علم بیاموزید تا از خود، خدای خود، جهانی که در آن زندگی می‌کنید و سایر امور، آگاهی داشته باشید. نا گفته نماند که امروز فردی قدرتمند است که علم و دانش داشته باشد

قانون رها کردن گذشته: باید از فکر کردن در مورد گذشته بد، خود را رها کنید چون اگر با این افکار درگیر شوید به مانند همان جوی از گل است که تا زانو در آن غرق شده اید و راهی نجاتی ندارید، جز مرگ

هر فردی از جایی شروع کرده است: هر انسان موفق از نقطه‌ای صفر شروع کرده است و خود را به قله‌های بلند موفقیت رسانیده است. اگر شروع نکنید شما هیچ گاهی به موفقیت رسیده نمی‌توانید. شما باید به مثل آب دریا همیشه در حرکت باشید، نه مثلی آب ایستاده که به مرور زمان گندیده می‌شود

شکست موقتی است: شکست انسان را به موفقیت نزدیک تر می‌سازد. شکست پُلی است که انسان را از غرق شدن در دریای ناامیدی نجات می‌دهد. پس باید شکست‌ها را معلم خویش قرار داده و از آن پند گرفت، تا دیگر مرتکب اشتباهی در زندگی نشوید

اشتباه یعنی فرصتی برای آموختن: اگر بارها اشتباه کردید به این فکر نباشید که شما فرد ناکامی در این دنیا هستید، بلکه با هر بار اشتباه کردن شما تجربه‌ای جدیدی حاصل نموده اید. این اشتباهات (تجربه) باعث پیشرفت و  کامیابی در تمام عرصه‌های  زندگی شما می‌شود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *