By In Uncategorized

نگاهی به رمان هزار خورشید تابان

نویسنده: رومینا علمی – محصل دیپارتمنت اداره تجارت

خالد حسینی داستان نویس نام آشنای افغان روایتگر دردهای مردان و زنان افغان است، که در جنگ به دنیا می‌آیند و در جنگ میمیرن.او در یکی از اثر خود به نام «هزار خورشید تابان» شرح فراز و فرودهای تاریخ سیاسی افغانستان روایتی دردناک از زندگی دو زن افغان ارائه می دهد، روایتی که تنها گوشه ای از دردهای زنان افغان را بیان میکند، زنان توانا و پاکدامنی که در دام دنیایی خشن، نا زیبا و ضد زن گرفتار شده اند، دنیایی که حتی فرصتی اندک برای لذت بردن زندگی ندارند و در آن زن تنها ترین و مظلوم ترین موجود است. اما آیا محکوم بودن به زندگی در چنین دنیایی توانسته است امید را از دل های این زنان برباید؟ این پرسشی است که مریم و لیلا شخصیت های اصلی رمان به آن پاسخ منفی می دهند. هزار خورشید تابان روایت زندگی دو زنی است که زندگی آنها را در کنار یکدیگر و در معرض نگاه مردی قرار می دهد که نگاهش تجسم نگاه خشن و زن ستیزی است، که زن‌های افغان با آن بیگانه نیستند. مریم دختر نامشروع یک بازرگان افغان و لیلا دختر نازپرورده یک روشنفکر افغان  که به رغم آغازهای متفاوت، سرنوشتی مشترک پیدا می کنند و هر کدام غمخوار هم دیگری می شوند. پس از مرگ مادر مریم پدراو برای رها شدن از دست این مهمان نا خوانده او را به عقد مردی مسن در می آورد، مردی که مریم در خانه او تلخ ترین رنج ها را تجربه می کند. در گوشه ای دیگر از این سرزمین موشکی شلیک می شود و لیلا را که دختر یک روشنفکر افغان است همخانه مریم می کند.  ورود لیلا به زندگی مریم او را صاحب دختری می کند که آرزویش را داشته است و مریم انگیزه جدیدی برای زندگی می یابد، در سوی دیگرلیلا که از آغوش پر مهر پدر و مادر خود محروم شده است، به آغوش مریمی پناه می برد که گویی به انتظار او نشسته بوده است. از اینجا به بعد داستان به روایت مقاومت های این دو زن در برابر خشونت رشید شوهرشان بدل می شود. اما نقطه اوج داستان صحنه کشته شدن رشید توسط مریم است، که این کار از انتهای بیچارگی صورت میگیرد تا به لیلا و فرزندانش زندگی ببخشد. مریم به زندان رفته و سپس اعدام می شود و لیلا همراه با طارق راه سرزمین همسایه پاکستان را در پیش می گیرد.به دنبال حادثه ۱۱ سپتامبر و پایان حکومت طالبان  لیلا بازگشت به وطن میکند. او و طارق یتیم خانه ای دایر می کنند و لیلا حرفه معلمی را پیشه می کند، تا مردان و زنانی جدید تربیت کند. این کتاب زنان را بزرگ ترین قربانی بی ثباتی های موجود در جامعه معرفی می کند تا فریاد بی صدای آنها را به گوش افکار عمومی جهان برساند، تا شاید وجدان جهانی را بیدار کند.

اشخاص که عاشق کتاب های رمان استند این کتاب را برایشان پیشنهاد میکنم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *