By In Uncategorized, مقاله ها

خود شناسی تنها راه حل است

نویسنده: عبدالابرار ادیب – محصل دیپارتمنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه

قرآن کریم، دانشمندان، فیلسوفان، علما و… گفته اند که: انسان یک موجود اجتماعی است و بدون خانواده، دوستان و اقارب نمی‌تواند زنده بماند. اما، چرا عده‌ی با داشتن تمام این اصل ها باز هم نمی‌توانند زندگی خوبی داشته باشند

بعضی افراد هستند که می‌گویند: ما که هر کار را آغاز می‌کنیم به شکست روبرو می‌شویم. روان شناس بزرگ جهان، علی ابن ابی طالب چنین می‌گوید: «هم‌واره مواظب سه چیز باشید؛ در تنهایی مواظب افکار تان، در خانواده مواظب رفتار تان و در جامعه مواظب گفتار تان». در این‌جا نکته‌ای مهم که بر آن اشاره شده است افکار شخص می‌باشد چون افکاری ما اراده‌ای ما را می‌سازد و اراده‌ای ما است که کردار ما را شکل می‌دهد و کردار ما تقدیر ما را شکل می‌دهد

مولانای بزرگ جسم انسان را به انبار گندم تشبیه می‌کند و زیان‌های که بر جسم ما می‌رسد به موش که این انبار را فاسد می‌سازد تشبیه کرده است، یعنی مشکل خود ما هستیم، ما اجازه نمی‌دهیم که به خود برسیم حتا به اندازه‌ی که اجازه نمی‌دهیم خود را دوست داشته باشیم. اگر بخواهیم، می‌توانیم این دگرگونی های منفی را از خود دور کنیم

مولانای بزرگ می‌گوید

اگر گویی که بتوانم، قدم درنه که بتوانی           وگر گویی که نتوانم، برو بنشین که نتوانی

هر فرد در زندگی خود دچاری مشکل‌ها می‌شود که  این خود برای شخص گودالی ناامیدی و شکست را می‌آفریند. با توجه با نکات ذیل و عملی نمودن آن در زندگی، فرد می‌تواند از این دگرگونی‌های ذهنی خود تا حدی رهایی یابد اما باید خاطر نشان کرد مشکل خود ما هستیم، پس باید تا حد امکان خود را تحت هر شرایطی کنترول کرد

این هرگزها را باید در ذهن و فایل‌های وجود خود ذخیره ساخت : هرگز کسی را که در موقعیت آن نبوده‌ای قضاوت نکن،  هرگز تحت کنترول سه چیز قرار نگیر: گذشته، پول و مردم،  هرگز سه چیز را فدای هیچ چیز نکن: احساس، صداقت و خانواده، هرگز از سمت راست به یک گاو، از عقب به یک خر و از هیچ سمتی به احمق نزدیک نشو  چون؛ نادان را از هر طرف بنویسی نادان است .

نباید این را فراموش کرد؛ اگر کاری خوب پیش نمی‌رود در آن دو نکته وجود دارد : اول: یا مقاومت‌ ما را به سنجش می‌گیرد . دوم: یا این‌که باید مسیری خود را تغییر بدهیم .

ما باید فردی باشیم که  در هنگام بحران و نابسامانی‌ها در جاده‌ای اشتباه قدم‌های درست را برداریم. یاد‌تان باشد، کسانی‌که در مسیر غلط گام درست بر می‌دارند، به مراتب سریع‌تر از کسانی‌که در مسیر درست گام غلط بر می‌دارند به مقصد می‌رسند. به امید آن‌که گام‌های درست شما در جاده‌های پر خم‌ وپیچ‌، از شما یک قهرمان بسازد .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *