By In مقاله ها

جوانان عصر امروز و اوج تکنالوژی

نویسنده: رشاد استانکزی_ محصل دیپارتمنت ژرونالیزم و ارتباطات عامه

ستون‌های جامعه‌ای کنونی ما بیش‌تر متضرر از سایت‌ها، رسانه‌ها و صفحات‌ اجتماعی شده است. پایه‌های اساسی جامعه ما همانا جوانان می‌باشند که نفوس فعال یک ملت را تشکیل داده و آینده‌ یک کشور را می‌سازند.

واژه جوان در لغت تداعی کننده توانایی، بالندگی، اقتدار، سلامتی، شادابی، سرزندگی، حرکت و فعالیت است که می باید در رفتار و عملکرد خویش صادق و راست باشد و مبنای فکر و عمل‌اش را خدمت به مردم و جامعه تشکیل بدهد. اما بدبختانه با ارزیابی زندگی و افکار جوانان امروزی به ندرت می‌توان این معانی و افکار سازنده را در آنها دریافت؛ زیرا بیش‌ترین زمان جوانان امروزی با مصروفیت بیجا در شبکه‌های اجتماعی و انترنت ضایع می‌شود. این مصروفیت بیهوده‌ اکثر جوانان در فضای مجازی سبب می‌شود تا نسل آینده تنبل، وابسته به انترنت و کم تلاش بار آیند که بالاخره نسل فعال جامعه کم شده و کار آفرینی، نو آوری و روحیه ابتکار در جوانان به سرحد صفر نزدیک خواهد شد

 وابستگی و ضیاع بی مورد وقت در فضای مجازی بالای زندگی شخصی جوانان نیز تاثیر دارد و جوانان را به مثل آب ایستاده بار می آورد که سرنوشت‌شان را باد تعیین می‌کند؛ در حالیکه یک جوان باید جنب و جوش داشته باشد و سرنوشت‌اش را به دست باد نسپارد. البته هستند جوانانی که بیش‌ترین سود را از این اوج تکنالوژی می‌برند و از پیشرفت‌های جدید به نفع خود و جامعه استفاده می‌کنند چون راه دست‌یابی به موضوعات جدید و بکر جهانی به مردم ما تنها همین تکنالوژی و انترنت است که با استفاده از آن می‌توان تغیرات مثبت و سودمند را در کار، زندگی، آموزش و اجتماع آورد و جامعه را به سوی پیشرفت و ترقی سوق داد

 تکنالوژی امروزی سهولت‌های زیاد و حتی بیشمار را به جهانیان فراهم کرده و جهان را به یک دهکده کوچک مبدل ساخته است، اما در جامعه جوانان ما در کنار سهولت‌ها، یک سلسله مشکلاتی نیز بار آورده است که مهم‌ترین آن همین استفاده ناسالم جوانان از تکنالوژی است و گراف استفاده بیهوده و پوچ انترنت در جامعه ما بلند است؛ چون جامعه افغان از قبل با آن آشنایی نداشت و جدیداً و به سرعت در میان آن پخش شد و مردم ما به طور مشخص جوانان را در گرو خویش گرفت. حالا اگر سروی انجام دهیم بی گمان در خواهیم یافت که یکی از وابستگی‌های جوانان را همین تکنالوژی تشکیل می‌دهد و اکثر وقت آنها در سیر بی هدف و بی سود در فضای مجازی و انترنت می‌گذرد که البته معضل بزرگ اجتماعی است زیرا نسل بیدار و سازنده جامعه را به سان خرچنگ در چنگ خویش محکم گرفته است و اگر کنترول نشود ممکن به مانند سرطان در جامعه پیشرفت کند

در کل برای اینکه مدیریت درست از فضایی مجازی داشته باشید در مقابل استفاده بیش‌ از حد فضایی مجازی این چند نکته توجه کنید

 در نخست باید زمان خود را صرف فامیل و خانواده خود نمایید. در طول روز بیش‌تر از ۵۵ دقیقه وقت خود را صرف فضایی مجازی نمایید، برای این که از فضایی مجازی فاصله گیرید بیشتر باید مطالعه کنید، جوانان باید یک برنامه ریزی درست و دقیق از وقت خود داشته باشد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *