By In مقاله ها

مدیریت زمان

نویسنده: مژده حبیب _ محصل دیپارتمنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه

می‌خواهم از این جا آغاز کنم که می‌گویند وقت یا زمان طلا است. مگر آیا در واقع زمان فقط طلا است؟ اگر مقایسه‌ کنیم طلا چیزی است که با وجود گران بها بودن آن، بدست آمدنی است یعنی می‌توانیم طلا را بدست بیاوریم و هر زمانی در اختیار خود داشته باشیم اما زمان هیچ گاه دوباره بدست نمی‌آید پس از طلا، با ارزش تر است. چالشی که اکثر انسانها در طول عمر خود با آن مواجه می‌شوند، مدیریت زمان است. زمان در زندگی انسان یک بخش بسیار مهم است چون زندگی با زمان بستگی دارد. ما تا زمانی زنده هستیم که زمان ما تعیین شده است پس باید از زمانی که در دست داریم به درستی استفاده کنیم زیرا اگر توجه بیشتر به این مساله نداشتیم باعث ایجاد استرس گردیده و حالت روحی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد

 ما از ۲۴ ساعت که در یک شبانه روز داریم می‌توانیم به صورت درست استفاده و مدیریت کنیم. ولی چگونه؟

چند مرحله است که می‌توانیم با تطبیق آن زمان با ارزش خود را که حتا یک ثانیه آن دوباره نمی‌آید، مدیریت و استفاده مفید کنیم

مرحله اول کارهای تمام روز تان را لیست کنید: زمانی که هر صبح بیدار می‌شوید  تا وقتی که خواب می‌کنید، پلان تمام‌ روز  تان را بنویسید که امروز  چند دقیقه و یا چند ساعت مصروف چی‌ کار بودید. به طور مثال: چند دقیقه زمان می‌برد که برای رفتن به کار یا درس آماده شود، چند ساعت کار می‌کنید و حتا این که چند ساعت خواب می‌کنید

مرحله دوم تحلیل و تجزیه: در اخر روز یک‌ نگاهی به لیست کاری تا بیاندازید که کدام کار تان مفید و کدام آن وقت شما را ضایع کرده است. مثل اینکه چند ساعت  کار مفید انجام داده اید و چند ساعت فقط به کمپیوتر تان نگاه کرده اید و یا مصروف شبکه‌های اجتماعی بوده اید. با خود صادق باشید و کارهای مفید تان را مشخص ساخته و کارهای فقط وقت تان را ضایع می‌سازد را خط بزنید

مرحله سوم تغییر: حالا وقت اش است که زمان‌های از دست رفته  تان را مدیریت کنید. سه نکنه زیر برای کاهش زمان از دست رفته و مدیریت زمان کارا است

اول اولویت بندی: پس از مشخص ساختن کارهای مهم و کارهای که فقط زمان شما را ضایع می‌کند، پنج کار مهم تان را در اولویت کارهای روز تان قرار بدهید که مفید است

دوم مرتب کاری: همیشه مرتب باشید و لوازم تان را در جای معیین آن بگذارید. تا زمانی که به یک سند مهم تان ضرورت دارید، زمان تان در جستجوی آن ضایع نشود

سوم برنامه ریزی: برای هر پلان و کار تان زمان تعیین کنید چون نمی‌شود که هم‌زمان چند کار را انجام داد. این باعث می‌شود تا هر پلان تان را با خیال اسوده انجام بدهید

این کارها باعث می‌شود تا روز تان را صرف کارهای مفید کنید و در اخر روز یک نتیجه خوب داشته باشید. یک هفته این روند را ادامه دهید. در پایان هفته ببینید که چقدر در مدیریت زمان موفق بوده اید و در زمان صرفه جویی کردید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *