By In مقاله ها

رسانه‌های جدید نیازمند رسانه‌های قدیم

نویسنده: عبدالابرار ادیب _ محصل دیپارتمنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه‌

امروزه سافت‌ویرهای جدید مانندی فیسبوک، انستاگرام، تلگرام، تویتر و… جای رسانه‌های قدیم (رادیو، تلویزیون و روزنامه) را گرفته است و حتا بیش‌تر و بهتر در عرصه‌‌ای خبرنگاری سهولت را به میان آورده است

با این هم خبرگزاری‌های نوین ضرورت آموختن و چگونگی استفاده از آن را به دنبال دارد. به گفته‌ای مارشال مک ‌لوهان، رسانه‌ها برگرفته از ذهن انسان یا حس‌ انسان هست که در هر دوره‌ای این رسانه‌ها به شکل و چهره‌ای جدید و با انسان‌های جدید به وجود می‌آيند

قرن‌ بیست‌ویکم، با به وجود آمدن انترنت، دریافت معلومات و اطلاعات را برای تمامی قشرهای جامعه آسان ساخته است اما،‌ درک درست بودن و نبودن‌ این داده‌ها را برای همه مشکل ساخته است به اندازه‌ای که می‌تواند جامعه و سبک‌ زندگی و حتا فرهنگ جامعه را تغییر دهد

پس می‌توان گفت: رسانه‌های جدید نیازمند رسانه‌های قدیم است. در رسانه‌های جدید دروازه ‌بانی خبر تا حدی از بین رفته است یعنی؛ فرد، صاحب‌ رسانه‌ای خود است و هر آن‌چه را بخواهد به نشرمی‌رساند، که این امر باعث‌ از بین رفتن‌ اصل‌ خبرنگاری شده است به هر اندازه‌ای که اخبار بدون در نظرداشت اصل‌های خبرنگاری به نشر برسد به همان اندازه جامعه را به سوی نابودی می‌کشاند

به گونه‌ای مثال: در تلگرام کانال‌ وجود دارد که فلم‌های سینمایی در آن بارگزاری یا آپلود می‌شود. به این جمله‌ توجه کنید؛ بروزترین کانال فیلم در تلگرام را دنبال کنید

جمله‌ای بالا در چند نکته دارای ایراد یا مشکل است. در دستور زبان‌ دری (به) چسپیده با کلمه نوشته نمی‌شود، پس این‌طور باید بنویسند (به روزترین). مشکلی دیگر در جمله‌ای بالا نوشتن‌ (فلم) است، که در زبانی دری فلم را این‌طور (فلم) می‌نویسند. باید گفت؛ فلم از کلمه‌ای انگلیسی Film  گرفته شده است که با کمالی تاسف ما واژه‌ای جاگزین برایش در دستور زبان دری ندارم

به شکل‌ فشرده جمله‌ای بالا را باید این‌طور بنویسند؛ به روزترین کانال‌ فلم را در تلگرام دنبال کنید. بحث‌ دیگر در رسانه‌های جدید دزدی ادبی هست: که در این رسانه‌ها بیش‌تر از رسانه‌های قدیم دیده می‌شود در حالی‌که، در تلویزیون، رادیو و روزنامه‌ها نام‌ای فردی که یک متن و… را ساخته، نوشته و یا کشف کرده باشد بیان می‌شود. در نتیجه باید گفت؛ برای این‌که بتوانیم در رسانه‌های نوین موضوع‌ را به نشر برسانیم باید اصل‌های خبرنگاری را در نظر داشته باشیم، تا بتوانیم هم کشور‌ خود و هم شخصیت‌ای فردی خود را به شیوه‌ی درست تبارز دهم و از پیامد‌های ناگواری آن جلوگیری کنیم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *