By In مقاله ها

دیارم

نویسنده و امتیاز تصاویر: زهره جلال_محصل دیپارتمنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه

امروز وقتی خواستم درباره یکی دیگر از مناطق دیارام بنویسم متن کوتاه آوردم، اینکه از کجا شروع کنم، چطور شروع کنم. به یاد منطقه مراد خانی افتادم، چون هر بار که به این منطقه رفت و آمد داشتم  حال و هوای مردم قدیم و کار های آن ها را در آن حس کردم و هنوز هم اثری از کار هنرمندان که با رنده های شان روی چوپ ها و به شکل کندن کاری نقش بندی کرده بودند،  به روی دروازه ها و کلکین ها دیده می‌شود.  

بیشتر استعداد ها و هنرمندان در همین پس کوچه ها پنهان هستند و کار های شان را هنرمندانه و با ظرافت به پیش می می‌برند.  مراد خانی منطقه‌ای است؛ که در درون قلب شهر کابل موقعیت داشته و تاریخ این محل با تاریخ قوم قزلباش در افغانستان پیوند نزدیک دارد. در این منطقه با دکان های روبرو می‌شوید که افراد مشغول کندن کاری روی چوپ، ترمیم و ساخت جواهرات قدیمی، ساخت وسایل آهنی و فروختن وسایل و ابزار کار هستند. من هم خوشحال استم که جریان کار شان را از نزدیک تماشاگر بودم.

منطقه مراد خانی یک ساحه باستانی بوده که در اثر جنگ‌ها و حوادث طبیعی تخریب شده است و امیدوار استم روزی این منطقه را با همان زیبایی قدیمی آن بیبینم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *