By In مقاله ها

کتاب خوب پلی میان کتاب های دیگر

نویسنده: نازنین محمدی_ محصل دیپارتمنت ژورنالیزم ارتباطات عامه

بخش مهم در زنده گی آگاهی است، که باید سطح آگاهی نسبت به هر علمی و هر موضوع کسب نمایم و این بخش از زنده گی را می توانیم با مطالعه کتاب های مختلف انجام دهیم. هر شخصی نخست در جستجوی بهترین کتابی است تا مطالعه را آغاز کند و بهترین کتاب می‌تواند پلی باشد میان کتاب های دیگر.  تا خواننده را به سمت انواع مختلف کتاب ها بکشاند.  حالا مهمترین کتاب را باید خواننده انتخاب نماید تا بتواند با مطالعه آن علاقه مند به مطالعه شود. پیدا کردن کتاب خوب هم راه آسانی دارند، باید تحقیق کوچک را میان خود و دوستان خود که مطالعه بیشتر دارد را راه اندازی نمود، نظر همهٔ آن ها را در نزد خود مقدم شمارده سعی نماییم چند نظر باهم یکسان هستند. این می‌تواند انتخاب کتاب را برای مطالعه نخست آسان نماید .

این جستجوی کوچک تجربه است که خودم آنرا انجام دادم و بیشترین نظرات را هم دریافت کردم. از جمله بیشترین آن مطالعه کتاب های رمان و به خصوص کتاب ملت عشق بود و به عنوان اولین کتاب برای مطالعه، کتاب ملت عشق را برگزیدم . توانستم کتاب ملت عشق را به اتمام رسانیده و سوراخ کتاب های دیگر روم .

کتاب ملت عشق  اثری است که دو داستان به هم مشابه را تعریف می‌کند.  این دو داستان موضوع مختلف دارد هم از نظر زمانی هم از نگاه شکل داستان باهم متفاوت است اما مطالعه آن احساس را می دهد گویا باهم به نحو ارتباط دارد اگر از منظر احساس آن سنجیده شود همین حس را در قبال دارد. چون این داستان ها نشان دهنده عشق معنوی و عشق زمینی است که بخش عمده داستان را می سازد .

موضوع اول آن مربوط به خانمی به اسم الا می شود که در بوستون آمریکا زنده گی میکند و در یکی از شرکت ها در بخش ویراستاری ایفای وظیفه می نماید. در این بخش باید رمان را که به ویراستاری به الا داده شده است را مطالعه نماید و گزارش از آن آماده نماید و رمان که به الا داده شده رمان ملت عشق است. الا با مطالعه آن از زنده گی یکنواخت که قبلاَ در معرض خطر قرار داشته را تغییر می دهد و زنده گی سرد که قبل از مطالعه رمان ملت عشق داشت را بعد از مطالعه رمان ملت عشق تغییر داده و زنده گی خود را از حالت قبل تغییر می دهد .

موضوع دوم رمان همین رمانی است که موضوع اول آن را داستان الا تشکیل می دهد که از اوضاع، احوال زنده گی شمس تبریزی و مولانا، که انسان های در عمل و در گفتار، در ظاهر و در باطن به گونه هستند که همیشه حق را به نمایش می‌گذارد و همه فرد جامعه را که پولدار، فقیر، زن و مرد، خوب و بد را یکسان می‌بیند و دست یاری به نیاز مندان دارند.

این رمان نظر به مطالعه نخست حجم آن بیشتر است اما اگر مطالعه آن را آغاز کنید مطمعین ام  میخواهید که حجم آن بیشتر می بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *