Author

By In مقاله ها

نقش رسانه در ترویج اندیشه‌ها

نویسنده: نازنین محمدی محصل دیپارتمنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه

در درازای تاریخ ما شاهد ظهور انواع رسانه‌، در دوره‌های مختلف و با کارکردهای مشخص آن‌ها بودیم. از جمله رسانه‌های همگانی می‌توان به روزنامه، رادیو، تلویزیون، سینما، ماهواره و اینترنت اشاره کرد. رسانه‌ها از آغاز پیدایش تا اکنون، تغییرات مهم اجتماعی را در جهان به وجود آوردند. رسانه‌های همگانی می‌تواند در ساختارهای یک جامعه از جمله ساختارها و ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی سر و کار داشته، بر روی هر کدام تاثیرگذار باشد و موجب تحول و پویایی هرکدام از این ساختارها شود.

در میان دانشمندان عرصه‌‎ی ارتباطات و خبرنگاری، مک لوهان از جمله افراد شناخته شده قرن اخیر است او در مورد نقش رسانه گفته است که این رسانه‌ها هستند که جامعه، متاثر از آن می‌شود و رویدادهای که در گوشه و کنار جهان اتفاق می‌افتد در همان شهر باقی نمانده؛ بلکه همه جهان را با خبر می‌ساز. به همین دلیل، نقش و تاثیر رسانه‌ها در جامعه و حتا رفتار و نگرش‌های ما انکارناپذیر است.

در حال حاضر رسانه‌ها دنیای جدیدی را ایجاد و محدودیت‌ها را از میان برداشته است. در مورد این‌که رسانه‌ها تا چه حد می‌تواند نقش اساسی و تاثیر گذار داشته باشد. بعضی دیدگاه ها وجود دارد:

 بعضی بر این باورند که میزان تاثیرگذاری رسانه بر زندگی انسان نامحدود است، برخی دیگر را عقیده بر این است که رسانه‌ها دارای قدرتی زیادی است که می‌تواند نسلی تازه‌ی را برای اولین بار در تاریخ انسان پدید آورند. ناگفته نباید گذاشت که سطح شناخت و آگاهی هر فرد جامعه و یا سطح رشد ارتباطات کشور با کشوری، حاصل ارتباطاتی است که از طریق رسانه‌ها صورت می‌گیرد. به این اساس می توان جامعه‌ی را مورد ارزیابی قرار داد که قبل از رسانه‌  و جامعه‌ی که در آن رسانه‌ به وجود آمده است از هم چه تفاوت‌های دارد.

 در نخست جامعه‌ی قبل از رسانه‌ها: چنان‌که، ارتباطات در سال‌های گذشته در میان انبوه از مردم که در سایر محل‌های دور دست زنده گی می‌کردند به اشکال مختلف انجام می‌شد. مانند؛ برقراری ارتباط از طریق دود و آتش، طبل، دهل و یا برای انتشار خبری از چابک سواران، پرنده گان و تیز پایان استفاده می‌کردند. در این دوره از تاریخ ارتباط برقرار کردن شرایط محدود را به دنبال داشت، اگر هم برقراری ارتباط میسر می‌شد تنها با افراد مشخص شده و یا یک مخاطب ،انجام می‌شد. جامعه‌ی که در آن رسانه‌ها به وجود آمد: دوره گذار از جامعه سنتی به جامعه جدید، برای نیازمندی و خواست‌ها و برای برقراری ارتباط میان همه و یا گروه اندک، وسایل ایجاد شد. در این دوره محدودیت‌ها کمتر و از راه‌های مختلف و آسان می‌توان به حل مشکلات، آگاهی و ارتباطات از وسایل استفاده کرد. آنچه که رسانه‌ها را با ارزش و مهم جلوه می‌دهد همان ویژه‌گی که در همه جا قرار دارد و می‌تواند ضرورت انسان را مرفوع بسازد، است.

رسانه‌ها هم‌چنان در مورد مسایل داغ، جامعه را آگاه می‌سازند، طبقه‌ی اجتماع از مردم، که توان تحلیل و یا درک درست از آن را ندارند. یا مسایل پیچیده و گنگ را برای مردم تصحیح می‌کند. این رسانه است که برای مردم جامعه موضوعات را که باید بدانند، بیان می‌کند و موضوعات را که نمی‌دانند را یاد آوری می‌کند.

Read more

By In مقاله ها

محیط زیست و زنده‌گی

نویسنده: نازنین محمدی _ محصل دیپارتمنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه

ارزش محیط زیست: محیط زیست، محیطی که در چهار اطراف ما قرار دارد از ارزش زیاد برخوردار است  و هر انسان‌ وظیفه دارند تا از محیط مراقبت کند که مراقبت از محیط زیست ضامن صحت انسان می‌باشد.  ارزش محیط زیست این است که تمامی موجودات زنده‌ می‌تواند از آن برای نیازمندی‌های اولیه زنده‌گی خود سود بجوید، از جمله آب و هوا، آکسیجن، درختان و دیگر منابع طبیعی که باید در این زمینه بیشتر مراقب محیط‌ زیست باشیم

انواع محیط زیست: محیط زیست سه نوع است : _محیط زیست طبیعی:  آب، خاک، هوا، گیاه‌هان،جنگل‌ها، دشت و دریاها و غیره می‌باشد. محیط زیست طبیعی محیطی است که انسان‌ها برای در پدید آوردن آن نقش ندارد عوامل محیط زیست طبیعی به دو نوع می‌باشد: جانداران ( حیات‌وحش، رویش طبیعی) و بی‌جانان (آب، هوا و خاک)  _محیط زیست مصنوعی: راه‌ها، جوی‌بارها، مناطق زیستن و غیره می‌باشد و ساخته شده توسط خود انسان است _محیط زیست اجتماعی: این محیط از خانواده آغاز می‌شود و همسایه‌گان، همکاران، فروشنده‌گان، دوستان رهگذران جامعه شهری و روستای را شامل می‌شود

چالش‌های محیط زیست: جهان با چالش‌های متفاوت محیط زیستی رو به رو است  به گونه مثال می‌توان گفت  آلوده‌گی آب و هوا، آلوده شدن آب‌های زیر زمینی، آب‌های سطحی، دریاها و فرسوده شدن خاک که باعث کاهش حاصلات در زمین‌های زراعتی می‌شود. هم‌چنان  تغییر آب و هوا که با افزایش درجه حرارت محصولات زراعتی را کاهش می‌دهد 

حقوق محیط زیست: حقوق می‌تواند به عنوان یک ابزار یا وسیله در مقابل تعیین دستورها ایجاد شود و قانون را دربر گیرد که با رعایت آن به نتیجه مثبت پایان یابد.  در این‌جا نیز ما می‌توانیم با استفاده از حقوق محیط زیست، مقرراتی را که میان طبعیت و انسان ساخته شده است را در نظر ‌گیریم. حقوق محیط زیست یعنی انسان‌ها در مقابل عناصر مختلف محیط زیست چه مقرراتی را باید مد نظر گیرند.  جهت تنظیم رابطه میان عناصر محیط زیستی مثل آب و هوا، خاک ، نباتات و حیوانات با انسان، نیاز به حقوق محیط زیست داریم .  مقررات محیط زیست می‌تواند جلوگیری از قطع درختان، حفظ و پاک نگهداشتن از محیط وسایر بخش‌ها را داشته باشد. محیط زیست یک بخش عمده و اساسی ما را تشکیل داده ارتباط با سایر موارد خورد و بزرگ زنده‌گی مان را در بر می‌گیرد، پس باید توجه بیشتردر مراقبت از محیط زیست مان داشته باشیم تا نتیجه‌ی مثبت را در زنده‌گی خود دریافت کنیم 

Read more

By In خلاصه کتاب

صدسال تنهایی

نویسنده: نازنین محمدی _ محصل دیپارتمنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه

رمان صد ‌سال ‌تنهایی همان‌گونه که حجم بیشتر دارد حس مطالعه کردن را نیز بیشتر می‌سازد. هرچند که در شروع دل‌گیر است اما اگر خواننده به نام‌های داستان که کمی مشکل است و در هر نسل تکرار شده دقت نماید، رمان برایش جذاب شده و از مطالعه آن خسته نمی‌شود

این رمان از یک دهکده به نام ماکندو آغاز می‌شود و شخصیت‌های برجسته این دهکده را خانواده بوئندیا تشکیل می‌دهد. در این دهکده که شش  نسل از یک خانواده زنده‌گی می‌کند، شرح زنده‌گی بوئندیا‌ها را به صورت دقیق آن توضیح می‌دهد

اورسولا و خوزه آرکادیو بوئندیا در این دهکده زنده‌گی را آغاز کردند که اولین نسل بوئندیاها می‌باشد. این دهکده دور از شهرهای دیگری موقعیت داشته که دارای بیست‌خانه‌ای خشتی بر گوشه‌ای از دریایی که آب شیرین و صاف از میان سنگ‌ها عبور می‌کرد بنا شده است و روایت یک زنده‌گی ابتدایی است

دنیا در آن دهکده به اندازه جدید بود که بیشترین پدیده‌ها هنوز نام نداشتند و برای تعریف، فهماندن یا نمایش دادن آن پدیده به آن شی اشاره می‌کردند. هر سال‌ خانواده‌ای به اسم کولی‌ها در این دهکده می‌آمدند و خیمه‌های خود را نزدیکی ماکندو برپا و اختراع‌های خود را به نمایش می‌گذاشتند. از جمله فرد کولی به نام ملکیادس آهن ربا را به این دهکده آورد و به انجام دادن نمایش اهالی ماکندو را به حیرت می‌آورد

ملکیادس در این داستان نقش بسیار مهم داشت و چند بار مرد و زنده شد و در حین حال دوست خوزه‌آرکادیو‌بئندیا هم بود. فرزند ارشد خوزه‌آرکادیو چهارده سال سن داشت و قبل از پیدایش دهکده ماکندو متولد شده بود، اورلیانو که در دهکده ماکندو متولد شده بود ساکت و منزوی بود

 خوزه‌آرکادیو‌بوئندیا به فرزندانش خواندن، نوشتن و حساب کردن می‌آموخت. به همین ترتیب زنده‌گی خانواده بوئندیا‌ها به چندین نسل در دهکده ماکندو شروع و ختم می‌شد. در ضمن، بعضی شخصیت‌های این داستان پیر می‌شوند حتی سال‌های عمر شان هم به دست فراموشی سپرده می‌شد، در این چند نسل رویداد‌های مختلف از جنگ‌ها، درگیری‌های داخلی، رفت‌وآمد بیگانه‌گان و اتفاقات مانند ازدواج، حس حسادت، موجودیت عشق و نفرت و غیره مورد‌های را از نسل‌ی به نسل‌های دیگر را می‌توان به وضوح در این رمان دید. بر علاوه، نا پدید شدن بعضی شخصیت ها، داستان را جذاب تر کرده و رنگ جادویی به آن بخشیده است

در آخر داستان یک شخص از نسل  بوئندیاها در دهکده باقی می‌ماند که وی کتاب‌های را که ملکیادس نوشته بود می‌خواند. داستان بصورت جذاب خاتمه می‌یابد. تمام داستان این خانواده و رویداد های که اتفاق افتاده در کتاب های نوشته شده ملکیادس پیش بینی شده و داستان شان از پیش نوشته شده است. آئورليانو اخرین بازمانده این خانواده، پس از خواندن آخرین کلمات کتاب‌های ملکیادس زنده‌گی اش پایان می‌یابد و ماکندو هم نا پدید می‌شود

Read more

By In مقاله ها

معرفی رمان چشم هایش

نویسنده: نازنین محمدی _ محصل دیپارتمنت ژورنالیز و ارتباطات عامه

ویرجینیا وولف می‌گوید: «نخستین گام در عمل خواندن رمان، یعنی تأثیرپذیری تا بیشترین درک، تنها نیمی از فرایند خواندن است. اگر قرار است تا حداکثر لذت را از رمان ببریم، باید به دنبال نیم دیگر باشیم. البته نه با عجله و فوری: منتظر شوید تا غبار خواندن بخوابد، کشمکش و دودلی فرو بنشیند؛ قدم بزنید، صحبت کنید، گلبرگ‌های خشکیدهٔ گلی را بچینید یا بخوابید. آنوقت است که ناگهان بدون ارادهٔ ما، کتاب به سمت ما برمی‌گردد.»

رمان ها اکثراً خواننده را به سمت خود می‌کشاند یعنی زمان که یک رمان را شروع می‌کنید و به نیمه از داستان می‌رسید که از چه اتفاق برخوردار است، بیشتر مایل می‌شوید تا بدانید نیمه مکمل دیگر رمان یا داستان چه خواهد بود ؟ بناً بیشتر فکر و ذهن درگیر فهمیدن نیمه دیگر از داستان می‌شود .که در نتیجه می‌توانیم این احساسات را در وجود خود زمان تماشا نماییم که رمان واقعا تاثیر گذار بوده است و خواننده را تحت تاثیر قرار داده .

حالا هم معرفی رومان که واقعا این حس را به وجود میاورد .

رمان چشم هایش داستان یکنواخت و در عین حال جالب و دلچسپ و گیرا است!

نکته ای که داستان را جالب ساخته است اثر جا گذاشته به اسم چشم‌ هایش از نقاش معروف به اسم استاد ماکان است که بعداً داستان از این تابلو آغاز می‌شود. در دوره حکومت دیکتاتوری نقاش معروف به اسم ماکان است که به صورت پنهانی فعالیت های سیاسی را علیه دولت انجام میدهد. که بعد از گرفتاری و تبعید آن به صورت مشکوک وفات می‌نماید. روایت کننده داستان این کتاب مسوول نمایشگاه آثار استاد ماکان  است که در پی راز مرگ استاد ماکان بوده و دلیل مرگ آن را یکی از تابلو های آن به نام چشم هایش که چشم های زن را در این تابلو نقاشی کرده را می‌داند. مسوول نمایشگاه، در جستجوی این زن بوده تا بلاخره بعد از چند سالی زن را پیدا کرده و دنبال حقیقت که پنهان است را درمیابد.

بعد از گفتگو های زیادی روشن می‌شود که این خانم به خاطر زیبایی که دارد توجه مردان بسیاری را جلب کرده اما توجه آنها اهمیت نداشته تنها استاد ماکان بود که توجهی به زیبایی این خانم  نداشته است و به خاطر جلب توجه استاد دست به فعالیت های سیاسی به همرا استاد میزند.  اما استاد نه فداکاری او را جدی می‌گیرد و نه احساسات و عشق او را . و در آخر استاد ماکان دستگیر می‌شود و زن به خاطر نجات و زنده ماندن استاد ماکان پشنهاد عروسی  رئیس شهربانی که از خواستگاران قدیمی او بودهاست  را پاسخ مثبت داده و استاد به تبعید می‌رود و هرگز از فداکاری زن آگاه نمی‌شود که در تبعید پردهٔ چشم‌ هایش را می‌کشد.

Read more

By In مقاله ها

کتاب خوب پلی میان کتاب های دیگر

نویسنده: نازنین محمدی_ محصل دیپارتمنت ژورنالیزم ارتباطات عامه

بخش مهم در زنده گی آگاهی است، که باید سطح آگاهی نسبت به هر علمی و هر موضوع کسب نمایم و این بخش از زنده گی را می توانیم با مطالعه کتاب های مختلف انجام دهیم. هر شخصی نخست در جستجوی بهترین کتابی است تا مطالعه را آغاز کند و بهترین کتاب می‌تواند پلی باشد میان کتاب های دیگر.  تا خواننده را به سمت انواع مختلف کتاب ها بکشاند.  حالا مهمترین کتاب را باید خواننده انتخاب نماید تا بتواند با مطالعه آن علاقه مند به مطالعه شود. پیدا کردن کتاب خوب هم راه آسانی دارند، باید تحقیق کوچک را میان خود و دوستان خود که مطالعه بیشتر دارد را راه اندازی نمود، نظر همهٔ آن ها را در نزد خود مقدم شمارده سعی نماییم چند نظر باهم یکسان هستند. این می‌تواند انتخاب کتاب را برای مطالعه نخست آسان نماید .

این جستجوی کوچک تجربه است که خودم آنرا انجام دادم و بیشترین نظرات را هم دریافت کردم. از جمله بیشترین آن مطالعه کتاب های رمان و به خصوص کتاب ملت عشق بود و به عنوان اولین کتاب برای مطالعه، کتاب ملت عشق را برگزیدم . توانستم کتاب ملت عشق را به اتمام رسانیده و سوراخ کتاب های دیگر روم .

کتاب ملت عشق  اثری است که دو داستان به هم مشابه را تعریف می‌کند.  این دو داستان موضوع مختلف دارد هم از نظر زمانی هم از نگاه شکل داستان باهم متفاوت است اما مطالعه آن احساس را می دهد گویا باهم به نحو ارتباط دارد اگر از منظر احساس آن سنجیده شود همین حس را در قبال دارد. چون این داستان ها نشان دهنده عشق معنوی و عشق زمینی است که بخش عمده داستان را می سازد .

موضوع اول آن مربوط به خانمی به اسم الا می شود که در بوستون آمریکا زنده گی میکند و در یکی از شرکت ها در بخش ویراستاری ایفای وظیفه می نماید. در این بخش باید رمان را که به ویراستاری به الا داده شده است را مطالعه نماید و گزارش از آن آماده نماید و رمان که به الا داده شده رمان ملت عشق است. الا با مطالعه آن از زنده گی یکنواخت که قبلاَ در معرض خطر قرار داشته را تغییر می دهد و زنده گی سرد که قبل از مطالعه رمان ملت عشق داشت را بعد از مطالعه رمان ملت عشق تغییر داده و زنده گی خود را از حالت قبل تغییر می دهد .

موضوع دوم رمان همین رمانی است که موضوع اول آن را داستان الا تشکیل می دهد که از اوضاع، احوال زنده گی شمس تبریزی و مولانا، که انسان های در عمل و در گفتار، در ظاهر و در باطن به گونه هستند که همیشه حق را به نمایش می‌گذارد و همه فرد جامعه را که پولدار، فقیر، زن و مرد، خوب و بد را یکسان می‌بیند و دست یاری به نیاز مندان دارند.

این رمان نظر به مطالعه نخست حجم آن بیشتر است اما اگر مطالعه آن را آغاز کنید مطمعین ام  میخواهید که حجم آن بیشتر می بود.

Read more