By In مقاله ها

یک کتاب خوب برای تقویت فن سخنرانی

نویسنده: رومینا علمی _ محصل دیپارتمنت اداره تجارت

آیین سخنرانی: نوشته دیل هاریسون کارنگی نویسنده آمریکایی

این کتاب خیلی ارزشمند است، در صورتی که از مطالب آن در عمل به کار ببرید. در این کتاب روش های مهم رهنمایی شده، تا در مجالس و هنگام سخنرانی بدون هیچ نوع ترس و اضطراب به سخنرانی تان ادامه دهید. این کتاب دارای چهارده فصل می‌باشد که هر یک آن شما را کمک می‌کند اعتماد به نفس خود را تحت کنترول داشته باشید. مطالب که در این چهارده فصل ذکر شده قرار ذیل اند:

ا 1- افزایش شهامت و‌اعتماد به نفس 2- کسب اعتماد به نفس از راه ایجاد آمادگی 3- سخنرانان مشهور چگونه سخنرانی های خود را آماده می‌کنند 4- تقویت حافظه 5- عوامل اصلی سخنرانی موفق 6- راز سخن رانی موفق، محل سخنرانی و‌ شخصیت 7- سخنان خود را چگونه آغاز‌ کنیم 8- سخنان خود را چگونه به پایان برسانیم 9- چگونه منظور‌ خود را روشن کنیم 10- چگونه مخاطبان خود را به موضوع علاقه مند کنیم 11-  چگونه نحوهٔ بیان خود را بهبود بخشیم 12-  سخنرانی معرفی 13-  گرفتن و‌ دادن جایزه 14- سخنرانی مفصل

در یک قسمت از این کتاب در باره طنز نویس مشهور برناردشاو ذکر شده که از او پرسیدن: «سخنرانی با این تسلط و قاطعیت را چگونه آموختی؟» گفت: «همان طور که اسکیت ‌بازی کردن را یاد گرفتم. آن قدر تمرین کردم و خودم را مضحکه دیگران قرار دادم تا به این کار عادت کردم!»

برناردشاو در جوانی از خجالتی ‌ترین آدم‌ها بوده است. او وقتی برای دیدن کسی می‌رفت، چندین بار در خیابان بالا و پایین می‌رفت تا این که بالاخره درِ خانه را می‌زد. خودش می‌گوید: «کمتر کسی پیدا می‌شود که به اندازه من از ترس خود این همه رنج برده باشد یا احساس شرمندگی کند.» او برای از بین بردن ترس و خجالت خود کوشش فراوان کرد. آن قدر سعی کرد تا توانست این نقطه ضعف را به نقطه قوت تبدیل کند.

اگر شما هم در سخنرانی دستپاچه و وحشتزده می‌شوید و یا استرس زیادی بر شما وارد می‌شود چنانکه رشته افکار از دستتان خارج می‌شود، خواندن این کتاب را به شما توصیه می‌کنم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *