Author

By In Uncategorized

رویا های طفولیت

نویسنده: منصور ابراهیم – محصل دیپارتمنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه

شوق و اشتیاق دوره طفولیت هم آرزوست.  وقتی کودک هستیم آرزوهایی در ذهن داریم! که فقط يك رويا هستند. نمیدانیم چگونه به آرزوهاى مان برسیم، اما بدیل‌های کوچک ‌ خوشحال‌مان مى سازند.احمد نام دارد و شوق رانندگى به سرش زده! یگانه فرصتی که می‌تواند نقش یک راننده را بازی کند، همين موتر کهنه و باقى مانده از جنگ است. در فکر این نیست که موتر به چی شکل است، با لبخند در اسكليت شكسته و فرسوده اين موتر كهنه روياى صلح و آرامی را ميبيند. این روز ها صلح هم آرزوست.

Read more

By In Uncategorized

5 Tips to Jumpstart Your Fulbright U.S. Scholar Program Application

Source: Fulbright Scholar Program Website

In advance of the Fulbright U.S. Scholar Program 2021-2022 competition beginning in Februrary, here are five tips to get a head start on your application:

1.    Join My Fulbright network to receive regional and discipline updates.  

My Fulbright provides applicants with information about recent program updates, webinar schedules, helpful resources, and suggestions for a strong application. Sign up today!

2.    Connect with Fulbright alumni in your field or region of interest.  

The Fulbright Scholar Directory helps applicants learn more about past projects and country priorities in your discipline. Many applicants reach out to alumni listed in the directory to learn more about their Fulbright experience or for assistance connecting with host institutions.

3.    Attend a Fulbright campus/conference presentation or webinar

If possible, we recommend that you attend a presentation or webinar hosted by Fulbright staff or alumni. During these sessions, you will learn important information about how the application and review processes work and hear recommendations on how to develop a compelling proposal.

4.    Connect with your Fulbright Liaison on campus to learn about supporting policies.

Fulbright Scholar Liaisons are a network of more than 2000 committed individuals working with faculty and administrators at U.S. higher education institutions, who advise applicants on the Fulbright U.S. Scholar Program. Reach out to your Fulbright Liaison to learn more about your institution’s Fulbright policies and procedures, connect with Fulbright alumni on campus, and even receive feedback on your application materials. 

5.    Connect with a member of the CIES Outreach & Recruitment team at IIE.

Each world region is managed by an Outreach & Recruitment team member, whose contact information can be found in each award description on the CIES website’s Catalog of Awards. Please direct any questions about specific award requirements or country preferences to the team member listed. You can connect with them via email or schedule a phone consultation to discuss your application.

Read more

By In Uncategorized

اگر صلح بیایه به پامیر میروم

نویسنده: صدام صیام پناه – محصل پوهنځی علوم سیاسی و روابط بین الملل

اگر صلح بیایه به دور ترین‌ و مرتفع ترین نقطع پامیر میروم. با مردمان ان روستا صبحانه میخورم، قیماق وطنی، شاید مسکه غژ گاو یا صبر صبر شاید شیر اشتر.
اگر آتش بس شوه؛ میرم واخان بدخشان، لباس محلی می پوشم، با ان میخوانم، رقص محلی میکنم، نی می‌نوازم. درواز بدخشان‌میرم، آنجا با مردمان خوشرو خوش کلام دیدار میکنم، سروده شعر از سمیع حامد را زمزمه میکنیم؛ .(عاشق درواز ام ایی جانم ) یا هم سرود مست و‌ زیبا میرمفتون را خواهم شنید
در دره های زیبا (واخان، َشغنان، نسی ،درواز، اشکاشم، فیض آباد) سروده های زیبا از بازگل بدخشی را خوب بلند پخش میکنیم.

اگر آتش بس شوه، شما چی پلان ‌دارین؟

Read more

By In Uncategorized

نمایشگاه عکاسی پوهنتون کاردان

نویسنده: نثار آژیر – محصل پوهنځی ژورنالیزم

خوشبختانه توانستم رقابت چالش بر انگیز عکاسی را با سعی و تلاش فراوان با‌ کسب مقام اول سپری نمایم.
گمان من این است گاهی همین موفقیت های کوچک است که ما را وادار می سازد تا موفقیت های بزرگتر را تجربه و لمس نماییم. از تمام دوستانم که افتخار بخشیدن و در این نمایشگاه اشتراک نمودند جهان‌ سپاس.
دست تان را با مهر می فشارم و از هر یک تان سپاسگزارم . از تمام آموزگارانم که در این راستا با من همکار‌ و همگام بودند سپاسگزاری نموده و برای شان آرزو بهترین ها را داشته باشم
ممنون تان
آژیر


Read more

By In Uncategorized

تصاویر زیبایی های کابل

امتیاز تصاویر: محصلان پوهنځی ژورنالیزم

Read more

By In Uncategorized

روزی خواهم درخشید

صدام پناه – محصل پوهنځی علوم سیاسی و روابط بین الملل

!روزي خواهم درخشيد

دقيق ٣ سال قبل از امروز، براي تحقق اهداف خود دلي را به دريا زده ام كه از آب ميترسيد؛
يكي از بزرگترين آرزو هايم هميشه اين بوده كه سرزمين اجدادم را آباد ببيبنم. با اين ديد خواستم تا در اجتماع پُر از افكار مختلف همراه با جوانان شروع به كار كنم. با باور اينكه قشر جوان آينده ساز افغانستان است، با تعدادي زيادي از نهاد هاي اجتماعي ملي و بين المللي جوانان بطور رضا كارانه و بدون بدست آوردن هيچگونه امتياز مادي، اگر چه؛ امتياز هاي معنوي اين فعاليت هاي اجتماعي بي شمار است، كار كردم. در اين مدت با بسيار چالش هاي نفس گير تحصيلي، اجتماعي، فرهنگي، امنيتي و سياسي مواجه شدم ولي هرگز از ديد و هدفي كه نسبت به اين خاك داشتم، نگذشتم. هميشه يك شعر را با خود در اعماق وجودم حس و تكرار ميكردم “گر جهنم ساختم فردوس هم ميسازمت، اي وطن ميسازمت آخر خودم ميسازمت”و هميشه به اين اصل باورمند بودم و هستم كه افغانستان به من/ما ضرورت دارد، اگر ما نه، پس كي؟ و اگر حالا ني. پس كَي؟. بلاخره، روزي رسيد كه بخاطر تاثير گذاري و موثر واقع شدن در جامعه خود، از طرف بهترين پوهنتون افغانستان، پوهنتون كاردان، يكي از چهل بهترين محصلان و فارغين اين نهاد تحصيلي معتبر انتخاب شدم. اين تنها يك جايزه نيست، بلكه آغاز يك سفر جديد است. سفر كه بايد بيشتر بيشتر رو تحقق پيدا كردن اهداف شخصي و ملي كوشش ميكنم. چه در داخل يا در خارج از كشور باشم، ميخواهم بيشتر بيشتر به اين سرزمين داغ ديده كار كنم، عشق بورزم و با اين ملت يكجا، به تك تك زخم هاي اين ديار، مرحم باشيم

!به اميد آبادي، آرامي، امنيت و صلح بدون قيد شرط افغانستان

Read more

By In Uncategorized

قالین وطن، رنگ وطن دارد

ما به شهر کابل قدم زدیم و از گوشه های کابل دیدن کردیم. هر جاده و هر گوشه کابل زیبای خاصی دارد. به آشیانه کوچکی رفتیم که با رنگ های زیبا تزیین شده بود. هر سوی آشیانه قصه ای از افغانستان زیبا بود. یک سوء قالین بدخشان بود، یک سو زیبای پنجشیر بود، سوی دیگری رنگی از فاریاب به کابل رسایده بود. می شد که افغانستان کوچک را در این آشیانه دید.این آشیانه ، مکان خرید و فروش قالین های افغانی در کابل بود. من و هم صنفان ما از این مکان دیدن کردیم . با مالک این مکان روی چگونگی تولید و فروش قالین ها صحبت کردیم و چند تصویر گرفتیم که یکی از تصویر ها را در این جا برای شما شریک ساختیم.

Read more

By In Uncategorized, مقاله ها

کابل برفی ما


امروز از دفتر تا دانشگاه قدم زده رفتم.همه جا سفيد و زيبا شده بود. هوا سرد و ليكن كابل پرجوش بود. مردم با اميد قدم مى زدند. كودكان برف بازى مى كردند و در گوشه ها اثرات آدمك هاى برفى هم ديده مى شد. قدم زدم. با خود قدم زدم. تك و تنها قدم زدم. از هر سو لذت بردم. جانانه برف خوردم و بااحتياط از زيباى هاى زمستانى كابل گذر كردم تا به زمين نخورم. تصوير گرفتم و با خود در مورد زندگى فكر كردم. باقى كه ميان من و زندگى چه شد باشد بين من و زندگى.
زمستان تان خوش بگذره. كدام پياله چاى گرم داشتين ما ره هم مهمان كنين، خوش ميشيم. 

Read more